COACHING : PSYCHO-ENERGETISCH COACHEN 

Psycho-energetica verwijst naar een geheel van kennis, inzichten, waarden en vaardigheden aangewend tot het optimaal functioneren van de menselijke psyche. De herinnering aan wie we in wezen zijn en de interactie tussen denken, voelen en lichaamsbewustzijn toont ons de weg tot succesvolle, gelukkige en creatieve mensen die hun leven vorm geven in verbondenheid.