FAMILIE-OPSTELLINGEN: DE VERBORGEN DYNAMIEK VAN FAMILIE-BANDEN: zaterdagen van 9u tot 16u

Zaterdagen 18/11/2023 - 03/2 16/3 27/4   15/6/2024

 

Loop je telkens opnieuw tegen dezelfde problemen en impasses aan? Vaak ligt de oorsprong bij een blinde vlek in het gezin van oorsprong met verst(r)ikking tot gevolg.  Binnen de juiste dynamiek  hoort iedereen erbij, heeft elk de juiste plaats en is geven en ontvangen in evenwicht.

Via familieopstellingen beschikken we over een snelle, diepgaande en doeltreffende therapievorm die aangepast is aan de noden van deze tijd.  

Door verschuiving van de posities wordt een psychologisch patroon, een emotioneel spanningsveld zichtbaar.  De wijsheid van het lichaam en het wetende veld onthullen nieuwe inzichten waardoor je vrijer en authentieker in het leven kan staan.

Meebrengen: pantoffels

Bijdrage: representant 10 , opsteller rond eigen thema 100

Inschrijven en info: lisettehofmans@telenet.be, beperkt aantal deelnemers