RELAXATIE

Via meditatie, visualisatie en autogene training hervinden we het contact met de aarde en de rust in het lichaam.